Scroll Top

Support package (V1)

Document
Free
Basic
Growth
Advanced
Hỗ trợ cài đặt
Tư vấn triển khai
Hướng dẫn sử dụng căn bản
Học các khóa e-learning hướng dẫn sử dụng cơ bản
Tư vấn vẽ quy trình công ty dùng các phần mềm chuẩn quốc tế
Tối ưu cài đặt theo nhu cầu và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Hỗ trợ quản trị
Tổ chức đánh giá triển khai và điều chỉnh (nếu cần thiết)
Xử lý sự số (nếu có)
Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng
Tạo các khóa elearning theo yêu cầu chuyên biệt – đặc thù của công ty (vd chuyên cho lĩnh vực trading, quỹ đầu tư,.v.v.)
Tư vấn tối ưu hóa quy trình
Tư vấn sử dụng kết hợp những công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức
Giải đáp – tư vấn hàng tháng (nếu sử dụng chưa thành thục hoặc muốn học hỏi các tính năng nâng cao)