Để duy trì “sự sống” nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, đại đa số các doanh nghiệp đã hình thành nên văn hóa Làm việc từ xa (Work from home)…

Đọc trong 3 phút