Support Package - Global Link Asia Digital

Hỗ trợ cài đặt

Tư vấn triển khai

Hướng dẫn sử dụng căn bản

Khóa học e-learning

Tư vấn vẽ quy trình công ty

Tối ưu cài đặt theo mô hình doanh nghiệp

Hỗ trợ quản trị

Đánh giá triển khai và tối ưu thường niên

Xử lý sự số (nếu có)

Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng

Xây dựng khóa elearning theo yêu cầu

Tư vấn tối ưu hóa quy trình

Giải đáp – tư vấn hàng tháng

Tư vấn sử dụng - kết hợp công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức

Free

Basic

Growth

Advanced


Hỗ trợ cài đặt

Tư vấn triển khai

Hướng dẫn sử dụng căn bản

Khóa học e-learning hướng dẫn sử dụng

Tư vấn vẽ quy trình công ty

Tối ưu cài đặt theo mô hình doanh nghiệp

Hỗ trợ quản trị

Đánh giá triển khai và tối ưu thường niên

Xử lý sự số (nếu có)

Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng

Xây dựng khóa elearning theo yêu cầu

Tư vấn tối ưu hóa quy trình

Giải đáp – tư vấn hàng tháng

Tư vấn sử dụng - kết hợp công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức

Free


Hỗ trợ cài đặt

Tư vấn triển khai

Hướng dẫn sử dụng căn bản

Khóa học e-learning hướng dẫn sử dụng

Tư vấn vẽ quy trình công ty

Tối ưu cài đặt theo mô hình doanh nghiệp

Hỗ trợ quản trị

Đánh giá triển khai và tối ưu thường niên

Xử lý sự số (nếu có)

Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng

Xây dựng khóa elearning theo yêu cầu

Tư vấn tối ưu hóa quy trình

Giải đáp – tư vấn hàng tháng

Tư vấn sử dụng - kết hợp công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức

Basic


Hỗ trợ cài đặt

Tư vấn triển khai

Hướng dẫn sử dụng căn bản

Khóa học e-learning hướng dẫn sử dụng

Tư vấn vẽ quy trình công ty

Tối ưu cài đặt theo mô hình doanh nghiệp

Hỗ trợ quản trị

Đánh giá triển khai và tối ưu thường niên

Xử lý sự số (nếu có)

Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng

Xây dựng khóa elearning theo yêu cầu

Tư vấn tối ưu hóa quy trình

Giải đáp – tư vấn hàng tháng

Tư vấn sử dụng - kết hợp công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức

Growth


Hỗ trợ cài đặt

Tư vấn triển khai

Hướng dẫn sử dụng căn bản

Khóa học e-learning hướng dẫn sử dụng

Tư vấn vẽ quy trình công ty

Tối ưu cài đặt theo mô hình doanh nghiệp

Hỗ trợ quản trị

Đánh giá triển khai và tối ưu thường niên

Xử lý sự số (nếu có)

Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng

Xây dựng khóa elearning theo yêu cầu

Tư vấn tối ưu hóa quy trình

Giải đáp – tư vấn hàng tháng

Tư vấn sử dụng - kết hợp công cụ khác để nâng cao năng suất, hiệu quả của tổ chức

Advanced

Có thể bạn đang quan tâm về license và gói hỗ trợ của Global Link Asia Digital

Global Link Asia Digital sẽ cung cấp các phiển bản cloud dùng thử hoàn toàn MIỄN PHÍ để doanh nghiệp của bạn có thể trải nghiệm các tính năng của phần mềm. Tuy nhiên, phiên bản dùng thử sẽ có một số giới hạn về tính năng như sao lưu dữ liệu cho bản dùng thử, phân quyền, v.v.
Vâng, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào bạn muốn, Global Link Asia sẽ hỗ trợ và không có chi phí phát sinh.
Vâng, bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, nếu gặp khó khăn Global Link Asia Digital sẽ hỗ trợ bạn.
Nếu bạn chọn ngừng sử dụng các dịch vụ đám mây của Global Link Asia Digital (GLAD), GLAD sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền trong tháng đầu tiên của dịch vụ trả phí sau khi kết thúc thời gian dùng thử, nếu bạn quyết định dịch vụ đó không dành cho bạn. Sau tháng thanh toán đầu tiên, GLAD không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi.
Liên hệ tư vấn
Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy gửi email cho Global Link Asia Digital theo địa chỉ tony.ho@digitaltransformations.tech hoặc sử dụng nút trò chuyện trực tiếp ngay trên trang này hoặc thông tin liên hệ bên dưới chân trang.
Global Link Asia Digital chấp nhận tất cả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, Visa, Mastercards, PayPal, Stripe, Payoneer, v.v.
Nếu bạn thích các phương thức thanh toán khác như chuyển khoản ngân hàng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.